Ochrana majetku a osob

  • elektronická ostraha objektu Pultem Centrální Ochrany PCO
  • fyzická kontrola objektu Zásahovou Jednotkou
  • fyzická ostraha objektu (celá ČR)
  • ostraha kulturních akcí
  • fyzická ochrana osob VIP ( bodyguarding )
  • převoz peněz, kurýrní služba cenných zásilek
  • výjezd na zavolání

"Elektronická ostraha PCO" slouží ke střežení objektu, který je elektronicky zabezpečen. K přenosu zpráv z objektu je zapotřebí alespoň jedno z uvedených spojení :

  1. GSM komunikátor
  2. LAN/GPRS komunikátor

Po přijetí poplašné zprávy, zajistí vyslání Zásahové Jednotky, která na místě provede kontrolu. V případě zjištěného narušení se řídí plánem zásahu, který je součástí smlouvy.

"Fyzická kontrola objektu" je služba, kdy zásahová jednotka namátkově navštíví objekt v době, kdy je uzavřen nebo podle předem domluvených podmínek a určitou dobu se tam viditelně pohybuje. Pro fyzickou kontrolu objektu není potřeba, aby byl objekt připojen na PCO, jako například ubytovny, kempy atd. Zde se stanovuje cena za kontrolu podle dostupnosti a rizikovosti vždy individuálně s klientem.

"Fyzická ostraha objektu" je to co znáte, když vejdete do velkého obchodního centra a tam se pohybují uniformovaní strážní. Nemusí se hlídat jen uvnitř, ale hlídáme například i staveniště nebo na vrátnici.

"Ostraha kulturních akcí" je podobná služba, jako ostraha objektu, jen se na tuto službu využívají lépe vycvičeni pracovníci, protože zde může s větší pravděpodobností dojít ke střetu. K ostraze kulturních akcí patří i ostraha parkoviště, doprovod VIP osob, hlídání pódia apod.

"Fyzická ochrana osob" nabízí klientovi doprovod vycvičeným a ozbrojeným bodyguardem, který může být v obleku nebo v našem pracovním oblečení či civilně.

"Převoz peněz" Pokud potřebujete doprovod k převozu větší peněžní částky nebo cenností, máme pro tyto účely ozbrojenou stráž.

"Výjezd na zavolání" je výjezd na pokyn klienta, bez signalizace EZS. Například, pokud je v restauraci neslušný zákazník a obsluha si neví rady, stačí nám zavolat a další postup se řídí plánem zásahu.