Náhradní plnění

Naše společnost nabízí spolupráci v oblasti náhradního plnění formou dodání služeb nebo zboží. 

Jsme registrovanou firmou na chráněném trhu práce.